Princip působení – jak to funguje?

Voda vtékající do do rukojeti sprchy proudí přes provzdušňující systém.
V provzdušňujícím zařízení se vytváří vír, který vniká do rukojeti. Vír generuje tah, který způsobuje
přisávání velkého množství vzduchu přes boční otvor. Následně se vzduch směšuje s vodou.

Kapky opouštějící sprchu ECO POWER tvoří 1/3 voda a 2/3 vzduch, proto měkce dopadají na povrch těla, kde se rozbíjejí a díky tomu je voda téměř 100% využitá k velmi rychlému splachování.

Kapky opouštějící klasickou sprchu jsou celistvé vodní kapky, které při průtoku 18l/min se tvrdě odrážejí od povrchu těla. Výsledkem je to že kolem 60% vody je nevyužita.

V případě nízkeho tlaku zařízení způsobí rychlejší a dynamičtější proud, který povede k rychlejšímu a efektivnějšímu splachování. Platí tady pravidlo větší tlak vetší úspora, menší tlak menší úspora ale kvalitnější a rychlejší sprchování.

INOVAČNÍ TECHNOLOGIE V OCHRANĚ PŘED VODNÍM KAMENEM

technologia-eco-power

Technologie přisávání vzduchu Technologie rychlého čištění Speciální kroužky

Na rozdíl od klasických sprch je usazenina vodního kamene v otvorech síta efektivně omezována silným proudem vzduchu. Po hodně dlouhém období může ale k usazení kamene dojít. V tomto případě lze se ho jednoduše zbavit díky použití speciálních kroužku.